Načítám...
Názory a úvahyOsobní zkušenostiVýuka

Proč si zapsat předmět Corporate Performance Management


Jak již bylo řečeno v předcházejícím článku o ISP, otevírá CZM k zápisu v letním semestru i předmět „Corporate Performance Management“ s kódem A4M33CPM. V tomto článku Vám představíme nejen obsah tohoto předmětu, ale i naši motivaci proč ho učíme, případně proč Vy byste si ho mohli chtít zapsat.


Jak jsem zmínil v mém minulém příspěvku, prvním pilířem našeho centra, který jsme začali budovat, byla výuka. A to v podobě jak povinných, tak i volitelných předmětů. V obou případech se snažíme, aby byly předměty orientovány nejen teoreticky, ale také prakticky. Zvláště pak ty volitelné, protože jejich účelem by ve většině případů mělo být buď rozšíření teorie nebo doplnění teoretických znalostí alespoň o kousek praxe.

Prvním volitelným předmětem, který jsem popisoval minule a který jsme v rámci posilování pilíře výuky připravili, je předmět o procesním řízení. Dnes bych se chtěl zmínit o druhém volitelném předmětu, který v současné době vyučujeme. Na jeho začátku bylo navázání spolupráce se společností IBM, která se projevila jako silný a hlavně „spolehlivý“ partner – ochotný výrazným způsobem naši spolupráci podporovat. Nejen po technické stránce, tak i po stránce projektů a výuky. Proto jsme byli jednoho dne osloveni s dotazem, zda se mezi našimi předměty vyskytuje předmět, který by byl spojený s datovou analýzou a podporou manažerského rozhodování. Detailní analýza vyučovaných předmětů ukázala, že nejen u nás na fakultě, ale vlastně nikde jinde v republice se nic takového nevyučuje. Toto zjištění položilo základy pro vytvoření nového volitelného předmětu, označeného „Corporate Performance Management“ s kódem A4M33CPM, pro který jsme získali podporu v radě Otevřené informatiky. Je sice primárně určen pro magisterské studenty, ale zapsat si jej mohou i bakaláři jak z naší Fakulty elektrotechnické, tak i dalších fakult ČVUT a též jiných univerzit. V minulosti byla takových studentů celá řada a s absolvováním předmětu neměli žádný problém.

Obrázek 1 – Podpora předmětu CPM ze strany IBM

Obsah a náplň byly vytvořeny společně s odborníky z IBM, kteří se touto problematikou reálně zabývají a kteří přišli s tím, že na trhu je velká poptávka po těchto odbornících, ale školy na to nereagují. Potvrzují to mimochodem i naši absolventi, jež za mnou opakovaně přicházejí s požadavkem, jestli nemám nějaké absolventy, kteří by se touto problematikou chtěli zabývat v praxi. Na rozdíl od předmětu o procesním řízení se nám sice nepovedlo pro předmět získat rozsah 2+2, ale na druhou stranu i 1+1 poskytuje dostatečný rozsah pro praktické uvedení do problematiky. Také není nutné absolvovat zkoušku, protože výstupem je „jen“ klasifikovaný zápočet.

Obsah předmětu

A o čem tento předmět vlastně je? Jeho smyslem je navázat na vyučovanou problematiku databází a zpracování dat. A to tak, že se studenti naučí používat tzv. „kostkový pohled“ na data, který je jiný než běžný databázový a používá se především při podpoře rozhodování a řízení. Nejenom díky těmto znalostem pak absolventi budou schopni pohlížet na řešenou problematiku z různých úhlů pohledu a tím pádem pak i zvolit vhodnější řešení. Kdybych měl krátce, ve vybraných milnících, popsat obsah předmětu, napsal bych následující:

  • Na začátku se seznámíme s problematikou a především motivací, proč se Performance Managementem (dnes spíše datovou analytikou) budeme zabývat a k čemu je to dobré.
  • Ve druhém kroku krátce provážeme technologie, které se vyučují v jiných předmětech, s problematikou předmětu a ukážeme, kde navazujeme a kde se odlišujeme.
  • Následuje úvod do problematiky datové analýzy, kde se studenti seznámí s principem dimenzí, datových kostek, vazeb mezi kostkami a vším, co je nutné pro tvorbu aplikací pro podporu rozhodování.
  • Po získání teoretického nadhledu se studenti seznámí s nástrojem, který se pro tyto účely používá a ve kterém vypracují i své semestrální projekty. Nástroj využívaný v rámci tohoto předmětu je IBM Cognos TM1.
  • Druhá polovina předmětu je celá věnována tvorbě vybrané aplikace pro podporu rozhodování, kdy si studenti zkusí vytvořit jednoduchou aplikaci, kterou na konci semestru prezentují zástupcům „zákazníka“ v IBM nebo u jejích partnerů.

Obrázek 2 – Nástroj IBM Cognos TM1 používaný v rámci předmětu (Zdroj: IBM) 

Cílová skupina

Předmět je vhodný jak pro technicky, tak i manažersky orientované studenty. Vytvoření aplikace, například pro vyhodnocování dopadů změny výše DPH, totiž znamená nejprve analyzovat a popsat fungování vybrané společnosti a vytyčit pravidla, jakým způsobem změna ovlivní její fungování. Tady je prostor pro analytiky a manažery. Následně se vytváří aplikace, která umožní managementu sledovat dopady změny parametrů, pomocí kterých by bylo možné dopady změny DPH „kompenzovat“. Aplikaci lze udělat jednoduše, anebo i „složitě“ a zde je prostor pro techničtěji orientované studenty. Na druhou stranu není třeba mít strach, že byste nebyli schopni udělat i práci, která je Vám trochu vzdálená.

 Obrázek 3 – Prezentace projektů z předmětu CPM v prostorách IBM

Díky tomu, že předmět je zakončen jen klasifikovaným zápočtem, je základem hodnocení předmětu závěrečná prezentace projektu (vytvořené aplikace) a malý test, který se píše po seznámení s technologií. Jeho smyslem je nejen podklad pro hodnocení, avšak především pak ověření znalostí, které jsou zapotřebí pro práci na daném projektu. Do výuky průběžně vstupují zkušení externisté a také závěrečné prezentace jsou organizovány mimo fakultu, především v prostorách IBM. Snažíme se tím zvýšit prestiž prezentace a studentům se to zatím vždy líbilo. Absolventi, jež splní všechny podmínky pro zakončení předmětu, získají nejen zápočet, ale v případě, že jejich aplikace odpovídá i stanoveným standardům, také akademický certifikát, jenž garantuje, že jsou s problematikou Performance Managementu seznámení a jsou schopni se v ní orientovat. A to se v životopise nikdy neztratí.

Obrázek 4 – Certifikát udělovaný za kvalitní semestrální práci

Zkušenosti absolventů předmětu

Co říct závěrem? Pokud hledáte zajímavý předmět, chcete si doplnit své znalosti o jiný pohled na problematiku, naučit se něco nového a také praktického, zkuste si předmět A4M33CPM zapsat a chodit na něj. Zatím všichni, kteří předmět dokončili, odcházeli spokojeni a většina z nich i s akademickým certifikátem. My, kromě zajímavé náplně, garantujeme i to, že pokud pracujete průběžně v rámci výuky, nebudou pak nároky na domácí práci zase tak vysoké. Proto se taktéž prolínají přednášky a cvičení. A co na to dřívější absolventi předmětu? Přečtěte si několik názorů, které Vás, v případě že váháte, určitě přesvědčí, že to, co píši, je pravda. 🙂 Budeme se na Vás těšit.

Tomáš Zatřepálek – student oboru Informační systémy a management na FIT

„Předmět jsem si vybral, protože je zajišťovaný Centrem znalostního managementu a já jsem měl pozitivní zkušenost s vyučujícími z tohoto centra v rámci předmětu BI-TIS. Navíc se kurz zabývá problematikou BI a CPM, která ve výuce na FITu není dostatečně pokrytá.

Předmět nabízí dostatek teorie, zároveň nepostrádá postřehy z praxe ve formě přednášek externistů a praktickou zkušenost s technologiemi v semestrální práci.

Předmět mi umožnil osvojit si základní znalost principů BI a CPM a základní vhled do fungování a architektury datových skladů.“

Michal Haba – student oboru Energetika a řízení ekonomiky

„Předmět jsem si vybral, protože je určitou formou rozšíření obzorů v oblasti mého zaměření. Věřím, že pro studenty bude předmět přínosný, odnesou si z něj nové zkušenosti. Pokud bude stále fungovat prezentace před profesionály ze Sophia Solutions, je to jen dobře, protože si student alespoň vyzkouší prezentaci před někým jiným než jen před profesorem a studenty ve škole.“

Pavel Náplava

PS. Pokud jste nečetli článek o předmětu „Procesní řízení a informační systémy“, koukněte i na něj. Třeba Vás jeho náplň zaujme. Pokud byste si chtěli vyučované znalosti a zkušenosti zkusit v praxi a přímo ve škole, zkuste se přihlásit na stáž v našem centru (např. na pozici procesních analytiků nebo vývojářů).

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *