Načítám...
BPM v praxiNázory a úvahyOsobní zkušenostiVýuka

Proč si zapsat předmět Informační systémy a procesní řízení

Jelikož se tento týden otevírají předběžné zápisy, chtěli bychom Vám představit a nabídnout předměty vyučované v našem centru. CZM v letním semestru vyučuje předměty „Informační systémy a procesní řízení“ s kódem A7B16ISP a „Corporate Performance Management“ s kódem A4M33CPM. Právě o prvním ze jmenovaných pojednává dnešní článek. Dozvíte se v něm, jaké znalosti a dovednosti v předmětu získáte, hodnocení předmětu jeho absolventy nebo další zajímavosti jako pozadí jeho vzniku a jeho propojení se stážovým programem.

Když jsme se v roce 2009 s kolegou Kočím po dlouhé době působení v komerční sféře vrátili zpět na Fakultu elektrotechnickou, vytkli jsme si za jeden z cílů vrátit škole to, co nám jako studentům dala a rovněž přinést něco nového, co ji pomůže posunout dál. Výsledkem bylo založení Centra znalostního managementu, které stojí na třech pilířích:

Obrázek 1 – Pilíře Centra znalostního managementu

Jako první jsme začali budovat pilíř výuky, protože jsme s výukou měli největší zkušenosti. Ať již z doby našeho působení v roli postgraduálních studentů, tak i z doby, kdy jsme připravili a započali v rámci oboru STM učit předmět „Informační systémy“. Po založení informatické fakulty jsme brzy začali obdobný předmět nazvaný „Tvorba informačních systémů“ vyučovat i na této fakultě. Již při přípravě jsme si uvědomili, že v rámci těchto předmětů nelze učit vše, co je s touto problematikou spojené, a také, že základem řešení čehokoliv, nejen nasazování informačních systémů, je dobré uchopení řešeného problému. A pokud jsme chtěli, aby mezi znalosti našich studentů nepatřily jen odborné schopnosti, nebylo jiné řešení než začít přemýšlet, co s tím můžeme udělat v rámci naší výuky.

Motivace vzniku předmětu

Základy jsme sice do předmětů o informačních systémech vložili, ale současně jsme také začali uvažovat o novém předmětu, který by umožnil příslušné schopnosti a znalosti dále rozvíjet. Vždyť i z naší komerční praxe jsme věděli, že když „se to pokazí“ hned na začátku, pozdější náprava je těžká. Díky naší „unikátní“ praktické znalosti a poptávce mezi studenty se nám povedlo najít podporu na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd na Fakultě elektrotechnické, která nám otevřela cestu k vytvoření zcela nového předmětu zaměřeného na rozšíření jak znalostí nabytých v předmětech o informačních systémech, tak i získání praktických zkušeností studentům z jiných oborů, kde se informační systémy neučí. Snahou bylo vytvořit prakticky orientovaný předmět, který absolventům poukáže (umožní si vyzkoušet), jak probíhá komunikace se zákazníkem, pomůže uchopit a popsat problém, vytvořit jedno z možných řešení a to si obhájit. Univerzálnost předmětu a také samotný „nadbytek“ existujících povinných předmětů zařadil náš nový předmět, který byl nazvaný „Informační systémy a procesní řízení“ (kódové označení A7B16ISP), do množiny volitelných předmětů, které si může zapsat kdokoliv jak z naší fakulty, tak i dalších fakult ČVUT nebo i mimo univerzitu.

Obsah předmětu

Abychom praktické přínosy našeho předmětu umocnili, zapojili jsme do výuky i celou řadu externistů, kteří doplňují námi přednášené teoretické základy o praktickou zkušenost, již si studenti nejen vyslechnou, ale hlavně zkusí. A co konkrétního se tedy v předmětu naučíte? Protože je to na delší povídání, tak uvedu jen klíčové „milníky“ v několika dalších bodech:

  • Začneme tím, že se podíváme na teoretické souvislosti a zahrajeme jednu počítačovou hru, která naznačí, o čem to vše je, a také ukáže, že nejhorší je „bohužel“ komunikace s lidmi.
  • Následně si za podpory externistů z poradenské firmy studenti prakticky zkusí uchopit problém, navrhnout řešení a to obhájit. Za dobrou práci jsou studenti „příjemně“ odměněni i malým dárkem od této firmy.

Obrázek 2 – Vítězná skupina při přebírání odměny

  • Na základě zkušenosti z řešení problému se podíváme, jakým způsobem nám může pomoct procesní řízení a co jeho zavedením můžeme získat.
  • Postupně se začneme seznamovat s možností popisu procesů a jejich implementací v jednom z nástrojů, který je pro tyto účely určen. Vrcholem (semestrálním projektem), jak této části, tak i celého předmětu, je vlastní implementace vybraného procesu s použitím technologie IBM BPM.
  • Výuka je průběžně proložena několika doplňkovými přednáškami zkušených externistů, kteří dodávají praktická doporučení a zkušenosti s tím, jak uchopit a řešit praktické problémy.
  • V závěru je zvláštní pozornost věnována problematice řízení rizik, která jsou velmi často podceňována. A to ve formě praktického workshopu řízeného externistou.

Obrázek 3 – Nástroje používané v rámci předmětu (Zdroj: IBM)

Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu se sestává ze čtyř částí:

  • výstupy z průběžných workshopů,
  • semestrální projekt,
  • test, který se píše v polovině semestru,
  • závěrečná zkouška, která probíhá formou obhajoby a prezentace projektu.

Výstupním hodnocením je pak nejen známka a kredity dle standardní stupnice ČVUT, které si studenti odnesou pro účely svého studia, ale v případě, že semestrální projekt splňuje stanovenou kvalitu, také profesní akademický certifikát, který udělujeme ve spolupráci se společností IBM. Ten mohou studenti uvádět ve svých životopisech jako svou konkurenční výhodu vůči jiným absolventům.

Obrázek 4 – Certifikát udělovaný za kvalitní semestrální práci

Cílová skupina

V předmětu si najdou své jak technologicky, tak i manažersky zaměření studenti. Ti první si mohou zkusit práci s technologií a „vyšperkovat“ svůj proces do podoby, která se jim zdá být nejlepší. Ti druzí si vyzkouší jak uchopit, navrhnout a zkoordinovat řešení problému, který „trápí“ zákazníka.

Pokud patříte do první skupiny, mohly by vás zajímat i články od našeho stážisty Tomáše Malinkoviče, který v CZM pracuje na pozici Head BPM Developer. První z článků popisuje jeho zkušenosti ze stáže v CZM a druhý náplň práce BPM vývojáře.

Když se to povede (složení zapsaných studentů je vyvážené), tak se vždy snažíme vytvořit takové týmy, aby se v nich obě role vyskytovaly a tím pádem se práce na semestrálním projektu maximálně blížila realitě.

Předmět je primárně určen pro studenty bakalářského studia, ale není problém, aby se na něj přihlásili i magisterští studenti. Což se mimochodem běžně děje. Co říci závěrem? Pokud chcete k teoretickým základům, které učí kolegové v jiných předmětech, přidat více praxe, rozšířit své schopnosti a znalosti v oblasti řešení problémů, zkusit si něco, co vás láká, ale nevíte, co od toho očekávat, anebo si jen prostě chcete vybrat zajímavý předmět pro získání kreditů, zkuste si zapsat a absolvovat předmět „Informační systémy a procesní řízení“ (pod kódovým označením A7B16ISP). Určitě nebudete odcházet zklamaní. Třeba i proto, že se snažíme, aby se maximum práce udělalo v začátku semestru nebo během výuky cvičení, aby toho na konci, kdy finišují i jiné předměty, nebylo moc. Proto také nerozlišujeme přednášku a cvičení, ale výuku bereme jako blok znalostí a zkušeností. Přijďte a uvidíte. Budeme se na Vás těšit. A pokud přece jen ještě váháte, přečtěte si názory několika studentů, kteří předmět absolvovali v minulém školní roce.

Zkušeností absolventů předmětu

Zpětná vazba od studentů našich předmětů je pro nás velmi důležitá. Nejen na jejím základě se snažíme předměty neustále vylepšovat, abychom udrželi jejich špičkovou kvalitu.

David Kukačka – absolvent bakalářského oboru ISM na FIT a student navazujícího magisterského oboru WSI se zaměřením ISM:

Předmět jsem si zapsal, abych se dozvěděl více o procesním řízení a vyzkoušel si, co to vlastně v praxi znamená. S vedoucím předmětu jsem se dohodl na tématu pro mou bakalářskou práci, která se týkala procesního řízení, a předmět mi poskytl lepší náhled na téma.

V předmětu jsem měl možnost diskutovat zajímavá témata s lidmi z praxe. Z předmětu jsem si tak odnesl náhled, jak procesní řízení a podobné disciplíny fungují v praxi. V předmětu jsem se seznámil s notací BPMN a se zajímavými nástroji od IBM – IBM Process Designer a IBM Blueworks.

Předmět bych doporučil především z proaktivního přístupu vedoucího práce – celý semestr bylo zřejmé, že vedoucí předmětu dělal vše proto, aby nás předmět zajímal a abychom sami měli zájem předmět dokončit a odnést si z něj co nejvíce. Pokud studenta předmět zajímal a pracoval v průběhu semestru (o nijak moc práce se nejednalo), neměl žádný problém předmět úspěšně zakončit. Jako bonus bych ještě doplnil, že společně s úspěšným absolvování předmětu je také možnost získat certifikát od IBM za dobře vypracovanou semestrální práci.“

Ondřej Mráz – student navazujícího magisterského programu WSI na FIT se zaměřením ISM:

„Předmět jsem si zapsal, protože jsem hledal zajímavý předmět na letní semestr a na naší fakultě jsem bohužel podobný předmět nenašel. 

Naučili jsem se používat modelovací techniku BPMN, vyzkoušeli jsme si, jak probíhá výběrové řízení při zakázkách a jak vůbec funguje procesní řízení.

Předmět bych hodnotil jako velmi zajímavý, zejména pro můj obor. Studenti získají pohled z praxe na danou problematiku a naučí se používat notaci BPMN, která je v současnosti velmi rozšířena.“

Pavel Náplava

PS. Pokud osobně hledáte i jiný, avšak podobně orientovaný předmět, podívejte se na předmět o Performance Managementu, o kterém píši v dalším příspěvku. Pokud byste si chtěli vyučované znalosti a zkušenosti zkusit v praxi a přímo ve škole, zkuste se přihlásit na stáž v našem centru na pozici procesních analytiků nebo vývojářů.

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *