Načítám...

06. Odevzdání aneb „Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!“

Pro dnešní příspěvek, který nás dovede na úplný konec psaní textu závěrečné práce, jsem si vypůjčil slogan z revolučních měsíců roku 1989. Proč? Protože v té době nastala významná změna v životě naší společnosti. Podobně lze vnímat i závěrečnou práci. Ta téměř vždy znamená dost významnou změnu v našem osobním životě, … Chci číst dál

05. Korekce a finalizace aneb „Skončili jsme jasná zpráva…“

Název dnešního příspěvku jsem si vypůjčil z písně skupiny Olympic, kterou jsem jako dítě poslouchal v době, kdy mně byla nějaká závěrečná práce, natožpak disertace, úplně ukradená. Petr Janda ji sice nepsal pro tvůrce závěrečných prací, ale minimálně první sloka výstižně popisuje všechny pocity, které člověk při psaní, a především po dokončení práce prožívá. Zkuste … Chci číst dál

04. Jak postupovat při psaní aneb „Bůh stvořil svět v šesti dnech, sedmého dne pak odpočíval.“

Až dosud jsem se ve svých příspěvcích zaměřoval především na "tvrdou (hard)" stránku psaní. Ta představuje z mého pohledu tu jednodušší část, protože zde je možné se inspirovat jinými pracemi, použít řadu existujících doporučení, šablon a nástrojů, které mohou celý proces psaní důsledku zjednodušit nebo v některých částech automatizovat. Horší … Chci číst dál