Načítám...
Názory a úvahy

Jak to chodí na druhém a třetím konci světa? (srovnání studia na zahraničních univerzitách) – 1/2

Jen hrstka studentů si vyzkouší studium na třech kontinentech. Petr Vůjtěch, absolvent předmětů zajišťovaných CZM, je jedním z nich a po svém nedávném návratu ze Singapuru se rozhodl podělit o své zkušenosti.

V Singapuru se dělají případové studie,
v El Pasu (Texas, USA) se používají učebnice
a na ČVUT se stahují přednáškové slajdy.

Jako student ČVUT jsem již podruhé vyjel na zahraniční studijní pobyt. První destinací v roce 2008 bylo El Paso – americké město ležící na hranici s Mexikem v západním Texasu. Druhou lokalitou v roce 2010 byl multikulturní Singapur ležící na rovníku v jihovýchodní Asii. Je poměrně zajímavé zamyslet se nad způsoby výuky na těchto zahraničních univerzitách. Poměrně často jsem si pokládal otázku, zda „Studuji, Učím se nebo jen Chodím do školy … ?“. Možná v tom na první pohled nevidíte žádný rozdíl, ale pokusím se tyto pojmy v závěru článku (v druhém dílu) rozlišit. Stručně popíšu, jak výuka na univerzitách probíhala.

USA, University of Texas at El Paso – UTEP, podzim 2008

Měl jsem technické i business předměty. Na každý předmět byla učebnice, podle které se učilo. Vyučující se někdy odkazovali na praktické zkušenosti z mimoškolního prostředí. Výuka probíhala spíše formou cvičení (cca 20 lidí) a to tak, že jeden předmět byl dvakrát nebo třikrát v týdnu (1,5 h). Na cvičeních byl čas řešit příklady a látku v klidu probrat. Za semestr byl zadán jeden většinou týmový projekt. Jeho realizace byla náročná spíše z časových důvodů než kvůli obtížnosti. Témata byla zajímavá, protože se alespoň snažila napodobit reálná zadání. Během roku byl na každou hodinu zadaný nějaký domácí úkol. Takže neděle se nesly ve školním duchu. Čas, který tedy člověk věnoval přípravě do školy, byl daný zejména množstvím úkolů. Zkoušky probíhaly formou zaškrtávacích testových otázek, kde se objevovaly fráze z učebnic. Byl určen jeden termín pro daný předmět. Studenti se zkoušek hodně báli a přípravě na jednu zkoušku věnovali třeba i týden. Místní pak trávili několikanásobně více času učením na zkoušky než „my Češi“. S poměrně malým úsilí jsme hravě dosahovali průměrných výsledků. Výhodou bylo, že jsme si hodně odnesli ze semestru. Škola nabízela hodně zájmových kroužků (od tělocviku po diskusní skupiny), vypisovala semináře pro osobní rozvoj (writing skills, prezentační dovednosti, apod.) Zázemí kampusu bylo výborné – všude kousek, sportoviště zdarma, kvalitní bydlení, snad jen menza tam chyběla.

Singapore, Nanyang Technological University – NTU, podzim 2010

Dva z mých předmětů úzce souvisely s činností CZM – Knowledge management strategies a Managing information systems. Hlavními učebními materiály byly případové studie a odborné články. Studie a články byly velmi aktuální (tj. maximálně rok nebo dva staré) a celá výuka se nesla v duchu – jak to bude vypadat za 5 let. To mi přišlo velmi inspirativní a přivezl jsem spoustu nápadů, které již nyní v praxi realizuji. Na hodinách jsme řešili aktuální trendy a rozebírali firmy jako Google, Amazon, apod. Vyučující měli zkušenosti z firem, kde dříve působili. Výuka probíhala formou cvičení nebo proseminářů (cca 20-50 lidí). Předmět trval třeba i 4 hodiny a byl vyučován jednou v týdnu. Na každou hodinu bylo potřeba nastudovat odborný článek. Přečtení a pochopení 30-ti stránkového článku zabral zhruba 3 hodiny přípravy. Ve škole se pak článek rozebíral a dané téma vyplnilo celou dlouhou školní hodinu. Obecně se dá říct, že přednášky si studenti nahrazovali samostudiem a během semestru byla vyžadována pravidelná důkladná příprava na hodiny.

 

Během semestru bylo zadáno několik projektů. Všechny byly týmové (3-6 lidí v týmu). Projekty musely být pravidelně konzultovány a výstupem byla skupinová prezentace. Témata byla aktuální tj. rozebrat nějakou případovou studii, řešení napasovat na potřeby některé firmy. Zadané téma vyžadovalo práci s odbornou literaturou a aktuálními zdroji informací. Výsledek našeho projektu pak posloužil jako zdroj pro práci PhD. studentů nebo na základě výběru by měl být některý z projektů realizován. Reporty pak byly velmi striktně kontrolovány softwarem, který procentuálně ohodnotil množství vlastního textu. Veškeré zdroje informací musely být citovány a software se uměl vypořádat i s těmito citacemi.

Zkoušky pak probíhaly velmi standardizovaně. Ve velké místnosti se psalo několik zkoušek najednou. Všechny trvaly 3 hodiny, odpovědi jsme psali do „zkouškového sešitu“, otázky řešily většinou komplexnější problém a i v technických předmětech byla zadána nějaká krátká esej. Pro zajímavost uvedu, že v místnosti byla měřena teplota a vlhkost vzduchu:D Zúročila se zde pravidelná příprava ze semestru a učení na zkoušky bylo sice náročné ale relativně v klidu.

Škola nabízela nepřeberné množství aktivit a klubů. Sportovních klubů byl nespočet (zmíním zajímavé jako kitesurfing nebo střelba vzduchovkou) dále poměrně vtipné kluby (klub jedlíků nebo pet lovers society) a v neposlední řadě i kolektivy trénující prezentační dovednosti nebo investiční kroužek. Záběr byl nepředstavitelně široký a navíc firmy pravidelně pořádaly přednášky, kde byly představovány jejich kariérní příležitosti. Zázemí v pěkném zeleném kampusu bylo ideální – volně přístupná sportoviště, stravování na každém rohu a dobré ubytování.

 

ČVUT – FEL – obor výpočetní technika, studium od roku 2005

Cílem není hodnotit ČVUT, takže jen stručně… Musím říct, že ČVUT mě celkem dobře naučilo vypořádat se s jakýmkoliv zadáním i přestože o dané tématice zrovna moc nevím. Pokud v práci někdo zadá téma, tak jej nemám problém zpracovat. Na druhou stranu moc nefandím masové výuce a ani trendu „přes semestr se nic nedělá a pak to doženu ve zkouškovém“ – tomu říkám dálkové studium. Napojení na praxi je na ČVUT záležitostí spíše pro studenty posledních ročníků. Chybí mi zadávání reálných témat pro semestrálky a větší provázanost se soukromým sektorem. Celkově však studenti ČVUT v zahraničí dosahují velmi dobrých výsledků jak v teoretických tak v praktických oblastech. Aktivit na ČVUT je poměrně dost a to na dobré úrovni. Mohu uvést třeba Kariérní centrum nebo samotný ISC (International Student Club), který organizuje spoustu programů.

Odkazy

Druhý díl?

V druhém díle se dozvíte o asijské mentalitě, uvidíte tabulku srovnávající všechny 3 univerzity a také zmíním pár cestovních zážitků.

Petr Vůjtěch

absolvent předmětů Corporate Performance Management, Informační systémy a procesní řízení
petr.vujtech@seznam.cz

Podělte se s ostatními