Načítám...
Projektové řízení

Časové plánování při projektovém řízení (6. díl) – ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Murphyho zákon: „Podnikové zákony platící v době krize: Obchodní oddělení je pro. Finanční oddělení je proti. Právní oddělení to musí přezkoumat. Osobní oddělení je znepokojeno. Plánovací oddělení je v šoku. Technické oddělení si žádá více prostoru. Tiskové oddělení neví.“

Dnešní díl uzavírá miniseriál článků o časovém plánování při projektovém řízení. V průběhu předešlých několika týdnů jsme se seznámili s pojmy jako časová rezerva, kritická cesta, síťový graf, síťová analýza, Ganttův diagram a Ganttův graf. Všechny zmíněné termíny spolu úzce souvisí a každý se svým způsobem podílí na vytváření vysoce efektivního a flexibilního manažerského prostředí nejenom v otázkách časového plánování. Člověk čas, jako jednu ze tří hlavních veličin trojimperativu projektu, nezpomalí, ale může jej systematickými kroky využít ke svému záměru a úspěšnému projektu.

Produkcí prvního návrhu časového harmonogramu rozhodně nekončí systematická práce okolo časového plánování. Jak již bylo zmíněno v jednom z předešlých dílů tohoto seriálu, nesmíme zapomínat na provázání vzniklého harmonogramu s managementem společnosti, stakeholdery projektu, dohodnutými plány, systémem kontrol, změnovým řízením, možnými riziky, přidělenými zdroji, finančním plánem a dalšími součástmi projektu. Na projekt nemůžeme nahlížet pouze jako na celek, nýbrž taktéž na jeho dílčí části, které v konečném důsledku konkrétní celek formují – a naopak.

Věřím, že se náš šestidílný manažerský seriál čtenářům líbil, a navíc alespoň v některých bodech napomohl k lepšímu povědomí o časových souvislostech v projektu. Závěrem nezapomínám zmínit zajímavou publikaci, která se stala zdrojem informací v počátečních manažerských krůčcích autora miniseriálu Lukáše Cimpla (tedy mé osoby). Na internetu objevíte velké množství zdrojů s dalšími informacemi jak teoretického, tak i praktického ražení. V následujících týdnech se můžete těšit na další seriál, tentokrát již z odlišného procesního odvětví a od jiného autora.

Publikace:

  • DOLEŽAL Jan, MÁCHAL Pavel a LACKO Branislav. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha: Grada, 2009, 507 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2848-3.

Best practice: „Pakliže využíváme zdroje v prostředí internetu, měli bychom se ujistit, že obsahují korektní informace. Ve světě, kterému vládnou servery typu Wikipedie, si správností nalezených údajů nemůžeme být bez kontroly jistí prakticky za žádných okolností. Rozhodně nelze spoléhat na Google (nebo jiné vyhledávací mašiny), že navrhuje jen pravdivé a korektní stránky. Jedna malá a na první pohled neviditelná změna může mít za následek, že počítáme něco jiného, než jsme chtěli.“

Lukáš Cimpl

 

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *