Načítám...
Postřehy z akcí

Zahraniční stáž Vás odliší

Určitě jste už slyšeli o možnostech studia či praxe v zahraničí. Je jich celá řada a neustále se rozšiřují. Jednu z možností jak získat praxi během studia jsem využil i já (Radek Hronza – student doktorského studia a stážista z CZM). Nyní Vám nabízím možnost přečtení krátkého článku o mé zahraniční stáži u IBM v Belgii. Více už v následujícím textu, který jsem převzal z článku od IBM:

Zahraniční stáž Vás odliší

Zkušenosti ze zahraničních studijních pobytů mohou být pomyslným jazýčkem na vahách, který při přijímacím pohovoru do vaší vysněné práce rozhodne ve váš prospěch.

Během studia na vysoké škole mají studenti celou řadu možností, kdy mohou vyjet do zahraničí a cenné zkušenosti posbírat. Kromě čistě studijních stáží se nabízejí i stáže pracovní. Při pracovní stáži jste na stanovenou dobu v roli „zaměstnance“. Máte určené úkoly, pevnou pracovní dobu, k dispozici firemní notebook či jiné potřebné prostředky a všichni s vámi jednají jako s kolegou a zaměstnancem firmy. Příkladem takovéto stáže je pobyt studenta doktorského studia, Radka Hronzy, v IBM v Bruselu.

Stáž byla spolufinancována z programu „OPPA EXIT – stáže v podnicích“ realizovaného Inovacentrem, které působí na ČVUT a slouží jako centrála pro zprostředkování spolupráce mezi firmami a vědeckými pracovníky univerzity. Uskutečnění stáže umožnila i dlouholetá spolupráce mezi společností IBM a Centrem znalostního managementu při Fakultě elektrotechnické na ČVUT, které studenta nominovalo a zajistilo bezproblémovou komunikaci s IBM.

Absolvování stáže přispěla především aktivní účast Centra znalostního managementu v projektu OPPA EXIT, který je zaměřen především na zavedení interních a externích stáží v podnicích do výuky na ČVUT v Praze. V rámci OPPA EXIT absolvoval Radek intenzivní kurz projektového řízení a podílel se na vedení interních a externích studentských stáží v CZM. Právě díky dlouhodobé spolupráci CZM a IBM tato stáž mohla proběhnout v pobočce IBM v zahraničí. Na výběr bylo několik zemí – Švýcarsko, Slovinsko, Anglie a Belgie. Výběr nakonec padnul na Belgii, kde Radek strávil 5 týdnů na přelomu července.

„Odvezl jsem si mnoho zkušeností a vědomostí, které uplatním v rámci dalšího působení v CZM, zejména v roli procesního konzultanta a analytika, a během doktorského studia. Dokonce se mi naskytla velmi zajímavá možnost, kdy jsem mohl sledovat průběh jedněch z nejprestižnějších stáží u IBM, které běží pod názvem Extreme Blue”, shrnuje stáž v Bruselu Radek.

„První dny po příjezdu jsem strávil s Extreme Blue stážisty, kteří zrovna začínali první den stáže a zároveň jsem se zpočátku pobytu podílel na zajišťování akce IBM EMEA Best Student Recognition Event 2012, které se zúčastnili i dva studenti nominovaní českou centrálou IBM. V roce 2010 se této akce zúčastnil student CZM Ondřej Kubera.

Před budovou IBM

Od druhého týdne jsem se začal věnovat odbornému obsahu stáže, kterým byla oblast týkající se Business Process Managementu (BPM). Konkrétně jsem modeloval ukázkové procesy z eTOM – Enhanced Telecom Operations Map aneb referenční model sloužící pouze jako přehled procesních oblastí a elementů telekomunikačního operátora. Nejdříve jsem několik vybraných procesů namodeloval v nástroji BlueworksLive a následně jeden z nich automatizoval v nástroji IBM BPM v8.0,” popisuje Radek průběh svojí stáže.

Zahraniční pobyt umožní nejen poznat danou zemi, ale například získat i cenné pracovní zkušenosti na mezinárodní úrovni. Ať jde o studijní nebo pracovní stáž, seznámíte se s odlišnou kulturou a navážete nové kontakty s lidmi, často z různých koutů světa. Vaši budoucí kariéru může ovlivnit právě aktivní zájem o možnosti studia či praxe v zahraničí. Využijte potenciál, který nabízí spolupráce s institucemi jakými jsou Inovacentrum či Centrum znalostního managementu na ČVUT v Praze.

 

Doporučuji všem se aktivně zajímat o možnosti studia (Erasmus, …) či praxe v zahraničí (Work&Travel, ExtremeBlue stáže, …). Získáte mnoho zkušeností a navážete zajímavé kontakty. Kdy jindy získat tyto zkušenosti než během studia? Také bych chtěl poděkovat CZM, Inovacentru a IBM za možnost rozšířit si své obzory právě na stáži v Belgii. Na závěr bych už článek doplnil jen o pár fotek:

Podělte se s ostatními