Načítám...
Nabídky stáží

Studenti ČVUT FEL se účastní největšího projektu současného českého bankovnictví

Současní studenti na vysokých školách to nemají vůbec lehké. Jejich vzdělávací instituce po nich vyžadují akademické, často velmi teoretické a těžko uchopitelné znalosti, avšak soukromý sektor neúprosně vyžaduje praktické zkušenosti z opravdového života. Není ovšem pokroku bez teorie, a tak se s tímto problémem každá univerzita snaží vyrovnat po svém. Unikátní projekt svého druhu, Centrum znalostního managementu na ČVUT v Praze, si dalo při svém vzniku jasný cíl – působit jako katalyzátor při syntéze skutečného a akademického světa.Řadí se tak mezi univerzitní organizace, které vybavují své studenty jak potřebným teoretickým základem, tak vhledem do konkrétních problémů dnešních společností.

Doba, kdy na českých vysokých školách budou vyučovat marketingoví ředitelé, spekulanti na mezinárodních trzích anebo šéfové vývojářských firem, je ještě daleko. Je ovšem stále běžnější praxí, že významné firmy pořádají přednášky přímo na univerzitách v rámci jednotlivých předmětů. Stejně tomu bylo i u předmětu Informační systémy a procesní řízení(ISP). Studenti se zde seznamují s problematikou Business Process Managementu a díky spolupráci s Raiffeissen Bank ČR (RB) jsou vtaženi přímo doprostřed centra dění.

„Nechci si nechávat svoje zkušenosti jen pro sebe. Procesy totiž máme všude kolem sebe. Cílím přednášky na praktické využití a na maximální propojení teorie s reálným životem. Pokud si studenti z mých přednášek odnesou toto: Nepodceňujte používání vlastního úsudku a selského rozumu aneb nedělejme si život sami sobě složitější. Je důležité uvědomit si, že jsme součástí většího celku, na který má naše působení dopad – tak potom ten čas byl stráven efektivně,“ vzkazuje vedoucí procesní kanceláře v RB, Lenka Füzyová.

CZM se ovšem nezastavilo jen u pravidelného pořádání vyzvaných přednášek. Šlo o krok dál. Zprostředkovalo svým studentům možnost stáže právě v RB, na jednom z nejrozsáhlejších, finančně i časově nejnáročnějších projektů českého bankovního světa – výměně core bankovního systému. Už po prvním běhu předmětu ISP se podařilo třem studentům usídlit na centrále RB na pozicích procesních analytiků.

„Projekt je svým rozsahem zcela mimořádný, horizont v jakém si bankovní infrastruktura vyžádá takovou obměnu můžeme položit někam na hranici 20 let. Výměna systému se dotkne všech oddělení banky, které mají na projektu své zástupce a kteří spolupracují se stovkami projektových odborníků. Projektu se rovněž účastní více jak deset nejvýznamnějších IT a konzultačních společností v ČR,“ prozrazuje o projektu projektový manažer Jan Hromas.

Studenti jsou zde zařazeni do týmu, kde zodpovídají za aktuálnost a správnost procesů. Nezůstávají ovšem pracovat jen s modely, jsou přímo nasazeni do prací na spuštění nového CRM systému banky.

„V průběhu projektu [Everest] se mění rozsah poptávaných funkcí. Stávající procesy je třeba aktualizovat, aby mohly být následně využíty jako podklad pro testování, školení a migraci na nový systém. Studenti po patřičném zaškolení jsou schopni změny zanášet a pomáhat tak lidem odpovědným za jednotlivé oblasti. Stážisté, kteří k nám přišli z ČVUT-FEL, se rychleji zaškolují a mají větší předpoklady pro tuto práci. Jejich zapojení do projektu v bankovním prostředí, ale přesto hlavně IT zaměřeném, je možné v daleko větší míře ve srovnání se skupinou studentů ekonomických škol, u kterých zaškolení ne vždy skončilo úspěšně,“ hodnotí studenty Matěj Frýba, specialista na řízení procesů v bance.

Lidé, kteří se snaží skloubit své nabyté znalosti s praxí, mají na pracovním trhu velkou výhodu. Centrum znalostního managementu na ČVUT studentům slouží jako odrazový můstek při plánování jejich kariéry. „Díky této stáži jsem se dostal do přímého kontaktu s praxí. Bez znalostí získaných na ISP bych tu příležitost těžko dostal,“ vzkazuje Daniel Hrazdil, jeden z úspěšných stážistů v RB. „Navíc jsem získal možnost sdílet svoje zkušenosti z praxe s dalšími studenty na ČVUT a s nováčky v bance,“ dodává autor tohoto článku, Petr Koukal, který ve spolupráci s CZM připravil přednášku na téma Procesní řízení v praxi a v Raiffeisen Bank se mimo jiné věnuje školení nových procesních analytiků.

Autor: Petr Koukal

Také vás láká propojení teorie s praxí? Zapište si některý z našich předmětů –Informační systémy a procesní řízení nebo Corporate Performance Management. V KOSu je najdete pod kódy A7B16ISP a A4M33CPM.

Podělte se s ostatními