Načítám...

Tajemné Selenium (1. díl)

Jelikož v Centru znalostního managementu nezapomínáme na testování svých vytvářených aplikací (stejně jako kontrolu publikovaných procesních diagramů), věnuji několik slov, vět a odstavců fenoménu Selenia. Pojem Selenium nemá v našem slova smyslu nic společného se starořeckou bohyní měsíce a také nejde o důležitý polokov ze skupiny chalkogenů. V našem případě se jedná … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (6. díl) – ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Murphyho zákon: „Podnikové zákony platící v době krize: Obchodní oddělení je pro. Finanční oddělení je proti. Právní oddělení to musí přezkoumat. Osobní oddělení je znepokojeno. Plánovací oddělení je v šoku. Technické oddělení si žádá více prostoru. Tiskové oddělení neví.“ Dnešní díl uzavírá miniseriál článků o časovém plánování při projektovém řízení. … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (5. díl) – GANTTŮV DIAGRAM & GANTTŮV GRAF

Murphyho zákon: „Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. Každý úkol, který by se měl splnit, se měl splnit už včera.“ Blíží se závěr miniseriálu, ale ještě předtím, než se k němu postupnými kroky prokoušeme, přichází na řadu předposlední díl, jehož hlavním účelem je vysvětlení pojmu Ganttův … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (4. díl) – SÍŤOVÁ ANALÝZA

Murphyho zákon: „Kterýkoliv problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz. Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.“ V dnešním již čtvrtém díle miniseriálu o časovém plánování při projektovém řízení seznámím čtenáře s termínem síťová analýza, který úzce souvisí s kritickou cestou a síťovým grafem, jež … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (3. díl) – KRITICKÁ CESTA & SÍŤOVÝ GRAF

Murphyho zákon: „Když si zkrátíš cestu, určitě zabloudíš! Zkratka často znamená nejdelší možnou cestu.“ Pod pojmem kritická cesta, na který se v tomto díle seriálu zaměřím, si můžeme v závislosti na konkrétní povaze problému představit vícero významů. V našem projektovém pojetí se nejedná o nebezpečný úsek silnice ani náročnou fázi … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (2. díl) – ČASOVÁ REZERVA

Murphyho zákon: „Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.“ Tento článek je druhým počinem z minisérie, za jejíž klíčový účel považuji seznámení čtenáře s hlavními metodami, které se běžně používají na poli časového plánování projektu. Slouží jako prostředek k pochopení termínu časová rezerva, jehož význam kladu v prostředí časového … Chci číst dál

Časové plánování při projektovém řízení (1. díl) – PÁR SLOV ÚVODEM

V několika následujících týdnech bychom rádi navázali na sérii článků, které se týkaly pomyslných rozhovorů s dřívějšími stážisty a současnými pracovníky Centra znalostního managementu (CZM) a které si můžete dodatečně přečíst, pokud jste k tomuto kroku neměli doposud příležitost. Tímto článkem přecházíme od rozhovorů k odborným tématům a jako první … Chci číst dál

CZM teambuilding v Hlavici

Bylo, nebylo, za stovkami věží a stovkami paneláků se nad vytunelovaným tunelem Blanka v blízkosti nově stavěného úseku metra A zrodila myšlenka na uspořádání dalšího ročníku teambuildingu současných i bývalých členů Centra znalostního managementu FEL ČVUT. Autorem chvályhodného nápadu nebyl nikdo jiný než pro všechny čtenáře článku známý Ing. Jan … Chci číst dál