Načítám...
BPM v praxiNabídky stážíOsobní zkušenostiProjektové řízeníProjekty CZM

Projekty CZM 2016

V předchozím článku jsme se ohlédli do minulosti za projekty, které jsme „pokořili“ v roce 2015. Naše centrum se stále rozrůstá a projektů je více než kdykoli předtím – není tedy na škodu představit si, na čem aktuálně pracujeme nebo co nás, a možná v budoucnu i vás, teprve čeká (a nemine). Jakým projektům bude zasvěcen rok 2016?

Projekty CZM 2016

KOS v novém kabátě

Největším projektem letošního roku bude tvorba zadávací dokumentace pro nový webový KOS. Ta má několik fází: v první se snažíme definovat obecnou koncepci pro další rozvoj a vytvořit zadání pro první verzi nového webového KOSu, který by nahradil aktuální podobu a odstranil nejběžnější problémy. V dalších fázích pak budeme definovat nové funkce a rozšiřovat jednotlivé moduly. Náročnost projektu je dána především potřebou konzultovat zadání se všemi fakultami a ústavy tak, aby finální návrh byl schválen napříč ČVUT.

Podobným projektem je návrh nové podoby a tvorba zadávací dokumentace pro aplikaci Mobility. Ta slouží studentům ČVUT při výjezdech na zahraniční studijní pobyty, ale i zahraničním studentům přijíždějícím na ČVUT.

Jedním z projektů s významným dopadem na studenty FEL je elektronizace podávání žádostí na studijní oddělení. Aktuálně ověřujeme možnost schvalování studentských žádostí pomocí workflow provozovaných ve fakultním DMS (Alfresco). Do léta chceme možnosti DMS otestovat na pilotních dvou žádostech, pokud půjde všechno podle plánu, do konce roku by většina žádostí mohla být elektronizována.

Inovace ve stávajících projektech

Loni jsme nasadili novou podobu procesního portálu, tím ale práce na něm ani jeho obsahu zdaleka nekončí. Řešíme úpravu organizační struktury, nastavení právového modelu a viditelnosti procesů napříč ČVUT a spoustu dalších úprav. Připravujeme migrace původních instancí procesního portálu (FEL, FS, UCEEB) a samozřejmě budeme mapovat další procesy.

Plánujeme také rozšíření akademického portálu (FELSight) o napojení na další informační zdroje. Chceme usnadnit a zefektivnit komunikaci studentů a vyučujících (zejména s dálkovými studenty), doplnit podporu agendy akademických pracovníků a orientaci aplikace také směrem na zaměstnance. Z pohledu vývoje aplikace plánujeme zvýšit přehlednost a dostupnost informací také na různých platformách a zjednodušit uživatelské rozhraní.

Ruku v ruce s rozvojem FELSight by mělo jít i rozšíření fakultního Moodlu tak, aby v maximální možné míře automatizoval a zefektivňoval organizaci výuky (např. správu a vyhodnocení testů), nabízel nástroje pro podporu e-learningu studentů včetně kombinované formy studia a celkově usnadňoval komunikaci vyučujících a studentů. Brzy se také otevře Moodle i pro širokou veřejnost a u vybraných kurz tak bude poskytovat materiály i osobám mimo ČVUT.

Ve spolupráci s panem doc. Svobodou z katedry kybernetiky se také podílíme na přepracování existujícího UploadSystemu, který by měl v budoucnu sloužit jako centrální řešení pro odevzdávání programovatelných úloh a kontrolu plagiátů. Z naší strany budeme zajišťovat analýzu, projektové řízení a vývoj modulu pro syntaktickou analýzu zdrojových kódů.

Aplikace pro studenty, absolventy i zaměstnance FELu

Projekt VŠKP na webu FEL (vysokoškolské kvalifikační práce) má za cíl rozšířit možnosti prezentace témat VŠKP nejen vlastním a potenciálním studentům, ale považuje tuto prezentaci, doplněnou o již obhájené práce, za vhodný nástroj pro propagaci fakulty navenek.

Protože slovo „portál“ se s námi za poslední roky již docela sžilo, plánujeme vytvoření jednoho takového i pro absolventy FEL. Podpoření komunikace s absolventy webovou aplikací zásadním způsobem zvýší zpětnou vazbu bývalých studentů i jejich zapojení do aktivit fakulty, ať už se jedná o vedení prací či spolupráci na výzkumu.

S absolventským portálem částečně souvisí i nástroj pro vyhledávání pracovníků dle kompetence, který by měl významně zefektivnit navazování vztahů s praxí i mezioborovou spolupráci, například v rámci předmětů FEL. Nástroj má být prostředkem pro snadné vyhledávání kontaktů nejkompetentnějších lidí a pracovišť na základě jejich odbornosti. Pomocí několika kliknutí bude možné vyhledat osoby mající znalost resp. odbornost ve vyhledávané problematice a následně je s danou otázkou kontaktovat.

Aplikace pro FIT a procesy

Ve vývojářské skupině pokračujeme v provozu a rozvoji aplikace pro řízení závěrečných prací na FIT. Největší změnou, kterou realizujeme, je generování všech dokumentů aplikace podle LaTexových šablon fakulty. Začátkem března jsme nasadili do produkčního provozu další verzi procesu semestrálního hodnocení, jenž jsme rozšířili o další funkčnosti požadované klíčovými uživateli. Ve spolupráci s IBM vyvíjíme prototypy aplikací a vzhledem k růstu našeho centra bychom rádi elektronizovali vybrané interní procesy.

Marketing a SIT

Neměli bychom zapomínat ani na naše stále rostoucí aktivity v oblasti PR a marketingu. Již téměř tradičně plánujeme řadu známých akci pro studenty SITu jako Let’s SIT a SIT up, ale rádi bychom také převlékli webové stránky CZM do modernějšího kabátu, věnovali se rozvoji workshopů a navazovali užší kontakt se studenty fakulty. Mimo to prohlubujeme spolupráci i s ostatními studijními programy a v průběhu roku se tak jistě budeme aktivně připravovat na propagaci studia na FEL SITu nebo i dalších studijních programů pro příští rok.

Zaujaly vás naše projekty? Přidejte se k nám.

Na našem webu najdete mimo jiné i reference stážistů a seznam aktuálně vypsaných stážových pozic.

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *