Načítám...
BPM v praxiOsobní zkušenostiProjektové řízeníProjekty CZM

Projekty CZM 2015

V Centru znalostního managementu jsem už přes tři roky a měl jsem možnost sledovat, jak se centrum postupně rozrůstá a buduje si profesionální pověst nejen na naší fakultě. Rostl počet našich stážistů; přibývalo také projektů, postupně se měnila i jejich náplň  a stávaly stále zajímavějšími. Nyní je teprve začátek března a my v CZM už víme, že do konce roku se nudit nebudeme. Co nás čeká? To si představíme někdy příště. Dnes se ohlédněme za rokem minulým. Do čeho všeho jsme se pustili a jak se nám to vydařilo?

Projekty CZM 2015

Od procesů k efektivitě

Vytvořili jsme úplně novou verzi procesního portálu. Stará verze byla nemoderní, nepřehledná a velmi pracná na údržbu, protože závisela na externím licencovaném softwaru. V nové verzi běží v cloudu, na moderním responzivním designu a s online kreslítkem na tvorbu procesů. Zároveň jsme upravili koncepci portálu tak, že nyní umožňuje lépe propojovat procesy celé univerzity a poskytuje tak přesnější informace o jejím fungování.

Také jsme připravili zadávací dokumentaci pro rozšíření KOS o podporu doktorského studia. Po analýze jsme z celé agendy doktorského studia vybrali 9 oblastí, které jsme diskutovali se všemi fakultami. S ohledem na odlišnosti ve fungování všech fakult jsme vytvořili  návrh společného průchodu osmi z nich (devátá nakonec nebyla řešena). Tento standardizovaný návrh prošel připomínkováním, byl schválen a následně sloužil pro vytvoření analytické zadávací dokumentace pro rozšíření KOSu. Vlastní realizaci zahájí VIC v nejbližší době.

Usilovně jsme pracovali také na aplikaci pro elektronickou evaluaci zaměstnanců, která nahradila excelové tabulky předávané mezi akademickými pracovníky FEL a jejich nadřízenými. Aplikace tedy podporuje celý proces, umožňuje delegaci role hodnotícího a je integrována s komponentou VVVS.

Na FEL jsme také pomáhali s testováním a nastavením modulu SZZ a VŠKP v KOS tak, abychom ho mohli na fakultě hladce uvést do praxe. Pořádali jsme školení, tvořili návody, sbírali požadavky na úpravu v KOS a asistovali při řešení problémů.

Podobnou roli jsme hráli i v zavedení zahraničních cestovních příkazů a schvalování dovolených v aplikaci PES. Přestože schvalování cestovních příkazů zdaleka není ideální, je FEL jednou z mála součástí ČVUT, kde se povedlo tyto agendy elektronizovat. Jako fakulta jsme hráli klíčovou roli při sběru požadavků a poskytování zpětné vazby na vylepšení systému, což mělo pozitivní dopad i na další fakulty.

Z pohledu vývojových projektů na platformě IBM BPM jsme také odvedli kus práce. Převzali jsme provoz, podporu a rozvoj aplikace pro řízení závěrečných prací na FIT. Do produkce jsme nasadili první část aplikace pro podporu doktorského studia FIT – proces semestrálního hodnocení studentů. Připravili jsme také prototyp aplikace metodiky změnového řízení na ČVUT. Tento prototyp je nyní na rektorátním oddělení, kde se na jeho základě zvažuje zadání pro reálnou implementaci procesu.

Od efektivity k informačním systémům

Od řídících procesů jsme se přesunuli také k podpoře samotného studia. Pustili jsme se do realizace projektu „Jednotná platforma pro studium“, který je koncipovaný ze tři provázaných systémů – z nového fakultního Moodle, existujícího CourseWare a nového FELSight.

V rámci projektu jsme kompletně navrhli a odřídili vývoj Moodlu a migraci všech dat (dnes se zde nachází více než 40% kurzů fakulty a jedná se tak o největší místní systém svého druhu). Zmigrovali jsme data z dnes již nefunkčního Eduxu na CourseWare wiki a celý CW přesunuli na infrastrukturu SVTI pod centrální správu. V neposlední řadě jsme navrhli a vyvinuli celou aplikaci FELSight, která všechny systémy vzájemně integruje a studentům přináší jednotný informační servis.

A nakonec až k marketingu.

Nezabývali jsme se přitom jen IT projekty. Souběžně se vznikem nového studijního programu SIT, na jehož koncepci se naše centrum významnou mírou podílelo, jsme se zapojili do jeho propagace a kompletně realizovali marketingovou kampaň programu. Do dnešního dne se programu velmi aktivně věnujeme a nadšeně sledujeme nejen rostoucí zájem uchazečů, ale také stávajících studentů i vyučujících.

Na základě našich úspěchů s kampaní SITu jsme naše marketingové aktivity rozšířili také v oblasti portálu pro absolventy, kde jsme spoluvytvářeli koncept celého řešení a byli jsme součástí pilotní realizace procesu zapojení absolventů do programu. S příchodem nového roku jsme také realizovali výzvu k aktualizaci webových stránek programů. Řídili jsme tak sjednocující koncepci a poskytovali odbornou pomoc programům při přepracování či vylepšení webových stránek všech bakalářských programů na FEL.

Chcete také pomoci? Přidejte se k nám!

Doufáme, že jsme vás přesvědčili, že svůj čas v centru netrávíme nadarmo. Naše práce z podstaty věci často není viditelná a skrývá se za kabely internetu daleko od uživatelského rozhraní prohlížeče. Většina z vás přímo ovoce naší práce ani nepostřehne, ale pro ovace to neděláme. Důležité pro nás je, abychom fakultu zvedali k lepšímu na úroveň, jakou si tato mezinárodní prestižní instituce zaslouží. Chcete toho být součástí? Připojte se k nám – právě otevíráme nové stážové pozice (viz náš web). Rádi zde uvítáme kohokoli, kdo naši motivaci sdílí 🙂 A pokud vám to nestačí, počkejte si na příští článek, kde se podíváme na to, co ná s čeká v roce letošním. Sami si už jistě umíte představit, že toho nebude málo.

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *