Načítám...
Postřehy z akcíVýuka

Co spojuje CZM a SIT

Jedním z pilířů Centra znalostního managementu (CZM) je podpora výuky. Touto činností se zabýváme již od založení centra a dá se říct, že je to takový malý „základní“ kámen, ze kterého jsme postupně vybudovali mohutný dům našich činností. Už řadu let vyučujeme manažersko-informatické předměty, zaměřené na informační systémy, procesní řízení nebo corporate performance management. Zajišťujeme také vedení celé řady závěrečných prací, pořádámě workshopy pro studenty a sami realizujeme IT projekty na fakultě. Když se tedy rozhodovalo, co dělat s dobíhajícím programem STM, ke kterému jsme měli přirozeně blízko, rozhodli jsme se své zkušenosti zužitkovat a zapojit se. Jak to dopadlo už asi všichni víte – z STM se stal moderní program SIT, na který jsme sami velice hrdí a pevně věříme, že má velkou budoucnost. Jak to ale celé probíhalo a jak jsme k tomu přispěli my?

Cesta od CZM k SIT

S příchodem nové informatické fakulty a s ním spojeným odchodem části pracovníků, zajišťujících výuku vybraných informatických předmětů, se na fakultě otevřela otázka, co dále dělat s programem STM, který tou dobou zakončoval posledních pár let před vypršením akreditace. Na fakultě se vedla diskuse, zda v tomto programu pokračovat nebo ne. Hlavním argumentem, proč nepokračovat, byla skutečnost, že když už tady na ČVUT máme informatickou fakultu, tak proč si konkurovat. Když se ale nad tím zamyslíme, zjistíme, že bez informatiky se vlastně neobejdeme v žádném oboru. Proto se rozhodlo, že informatiku učit budeme. Následná otázka tedy zněla, zda ji neučit jen v rámci programu Otevřené informatiky, který vznikl souběžně s novou fakultou a obsahově je podobně orientovaný. Po „vášnivých“ diskusích, do kterých se výraznou měrou zapojilo i naše centrum (byli jsme jednoznačně pro zachování), se nakonec rozhodlo, že program STM se zachová, ale v trochu jiné podobě. A to tak, že se minimalizují jeho existující slabé stránky a doplní se chybějící obsah. Přece jen, podobný a prakticky orientovaný program, se na dobré univerzitě těžko hledá. A v tomto okamžiku se začíná psát historie programu Softwarové inženýrství a technologie (SIT).

Logo SIT

Studium „Business Informatics“

Od začátku bylo jednoznačným cílem vytvořit prakticky orientovaný program, který dá bakalářům takové znalosti, že budou po jeho absolvování schopni okamžitě odejít do praxe a k magistrovi se vrátit třeba později. Nám, jako zástupcům centra, se podařilo stát se členy rady, která program připravovala a také řídí jeho běh. V rámci našeho působení jsme se zaměřili především na prakticky orientované oblasti, které spojují informatiku a management. Ve světě se tato kombinace označuje „sexy“ pojmem „Business Informatics“ a jedná se o jeden z trendů, který je v poslední době „in“. A to jak pro praxi, tak i výuku. U nás kupodivu tímto způsobem zaměřený program na žádné univerzitě nenajdeme. Za nejbližší, takto zaměřenou univerzitou, musíme k našim sousedům do Vídně. Atraktivita oboru je dána především faktem, že není zaměřený jen jedním (informatickým nebo manažerským) směrem. Cílem je naopak při řešení problému zvažovat různé kombinace různých přístupů a vědět, co které řešení znamená nejen technologicky, ale třeba také časově a finančně.

V žádném případě se ale nejedná o „ošizený“ program, který by od každého nabídnul jen „výcuc“ toho hlavního. Základem jsou kvalitní informatické znalosti, na kterých si pak může každý poskládat takové zaměření, ke kterému časem začneme inklinovat. Ono se totiž ukazuje, že až cca. po dvou letech studia zjistíme, zda chceme být skutečně programátory, analytiky, projektovými manažery nebo třeba něčím úplně jiným. Na tom staví i program SIT. A pokud někdo na začátku třetího ročníku zjistí, že by přece jen na toho magistra rád šel, tak si jen vybere takové předměty, které jsou pro studium v magistrovi nezbytné.

Zaměření 

Aby to ale nebylo pro studenty složité, vytvořili jsme několik vzorových zaměření, ze kterých předměty v podstatě vyplývají. My se snažíme utvářet především větev orientovanou na manažersko informatickou část. Ta si již v programu STM získala docela zajímavou poptávku mezi studenty a bylo by škoda, kdyby zanikla, protože o ní máme docela jasnou představu a také dostatečné zkušenosti pro její výuku. Ačkoli název Softwarové inženýrství a technologie k tomu sám o sobě moc nevybízí, ve skutečnosti není vůbec žádný problém si seskládat předměty tak, aby absolvent měl dost zkušeností na to, být business analytikem, vedoucím menších týmů, mohl založit vlastní firmu nebo i menší firmu řídit.

Ve spolupráci s Katedrou ekonomiky jsme se snažili do nabídky připravit takové předměty, které studenty naučí tímto způsobem přemýšlet a rozvíjet se. Prvním naším předmětem, se kterým se studenti SITu potkají, je obdoba stávajícího předmětu Informační systémy, který studenty naučí nad problematikou přemýšlet více do šířky a také z pohledu zákazníka. Stávající absolventi na tomto předmětu oceňují především to, že se na věc díváme z jiného úhlu pohledu, pracujeme skutečně týmově, motivujeme k systematické průběžné práci a velkou pozornost věnujeme prezentacím. Druhým předmětem, který je ale již z kategorie povinně volitelných a minimálně pro analyticky a mažersky zaměřené studenty je v podstatě povinným, je Procesní řízení. Ten rozšiřuje problematiku analýzy a chápání problémů zákazníka o procesní myšlení, tj. kompletní uchopení problému od zákazníka k zákazníkovi, se všemi aspekty jako jsou například rizika. Dnes se v podstatě jedná o nezbytnou znalost pro případy, kdy začínáme vážně přemýšlet nad tím, jak přinést konkurenční výhodu zákazníkovi, identifikovat problematické části fungování jeho společnosti a do řešení vhodně zapojit informační technologie.

SIT není jen o předmětech

Mimo to chceme pokračovat v nabídce celé řady závěrečných prací studentům, kteří nebudou chtít jen programovat. Také pracujeme na navazování spolupráce s vhodnými partnery, kteří umožní studentům získat v rámci výuku praxi a tím pádem doplní „skládačku“ prakticky orientovaného programu. Mezi tyto partnery zahrnujeme i naše centrum, které již nyní nabízí možnost stáže v oblasti procesního řízení. Samotnou kapitolou je pak propagace a podpora studentské komunity „řádu SITů“, kde hrajeme až nadstandardní rolí. Myslíme si ale, že pokud chceme mít spokojené studenty, kteří si ze studia odnesou i něco víc, než jen znalosti a vzpomínky na zkoušky, musíme se o ně starat i mimo školu. Kvalitní výuka je jen jedna část studia na vysoké škole. Společensky-komunitní život je často mnohem důležitější. Tyto aktivity se ale do doby, než začnou fungovat samovolně, musí nastartovat. A protože u nás v centru spolupracujeme se studenty dlouhodobě a děláme celou řadu studentských akcí, jedná se logicky o činnosti, které jsme si rádi vzali za své. Vždyť když se podíváme mimo naši republiku, tak jedna z přidaných hodnot studia na vysoké škole je seznámení se nejen s odborností, ale především navázání nových kontaktů, naučení se samostatnosti a práci (životem) v kolektivu.

Společná fotka z akce

Společná fotka z akce „SIT me up!“

Co si o tom všem myslíte vy? Patří Business Informatika mezi směry, které jsou zajímavé a důležité? A co komunitní život? Chcete si ze studia odnést jen znalosti nebo i vzpomínat na akce, kde jste s ostatními dělali i jiné věci, než jen pracovali na semestrálních projektech, učili se na zkoušky a utíkali na různé brigády? Váš názor nás zajímá. A o nejen v anketě 🙂

 

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *