Načítám...
Názory a úvahyOsobní zkušenostiPostřehy z akcí

Buzzword TeamBuilding – efektivní metoda budování týmu?

CZM teambuilding v Hlavici 2014V dnešním příspěvku se společně podíváme na zprofanovaný pojem, který především v posledních letech nabývá na síle – teambuilding. Odpovíme si na několik základních otázek: Co vlastně znamená pojem teambuilding? Jaké základní přínosy a úskalí s sebou přináší? Jakým způsobem se k němu stavíme uvnitř Centra znalostního managementu? Co si o důležitosti pořádání teambuildingů myslí kolegové z CZM? Každý čtenář se zájmem o problematiku teambuildingů si jistě přijde na své.

Pojem teambuilding

Výraz teambuilding je složen z anglických slov team (tým) a building (budování). Zkráceně se jedná o jednu z důležitých metod zážitkového vzdělávání s cílem rozvoje týmu, týmové spolupráce a dalších týmových schopností, dovedností. Teambuildingy se obvykle pořádají mimo pracoviště a jejich náplň závisí na momentálních potřebách, avšak často i na invenci a kreativitě vedení společnosti nebo samotných zaměstnanců.

Jaká je základní náplň teambuildingů? Žádná odpověď by nebyla úplně přesná, protože na těchto akcích se může dít téměř cokoliv. Z vlastních zkušeností vím, že se můžeme setkat s „klasickou hospodou“, sportovním kláním (fotbal, motokáry, bowling, lasergame…), účastí na kulturním představení, neformálními workshopy i mnoha odlišnými příležitostmi. Jednu z hlavních výhod spatřuji v tom, že nápadům se meze nekladou.

Co může v budování týmové komunikace a spolupráce či společném překonávání překážek „házet klacky pod nohy“? Podle mého názoru je rizik celá řada, nicméně dovolím si zmínit jedno základní – člověk se nikdy nezavděčí všem. V literatuře můžeme vypátrat, že ideální hodnota počtu účastníků teambuildingu je mezi 8 a 12 lidmi. Osobně bych spodní hranici vůbec nespecifikoval a horní závisí na zvolených aktivitách i každé momentální situaci. Na hokejové utkání půjdu raději ve společnosti 3 – 5 kolegů, avšak ve stejném počtu si fotbal moc dobře nezahraji. Pokud někdo organizuje teambuildingy, měl by už z jejich podstaty zapojit do přípravy budoucí účastníky. V opačném případě nemusí dojít k plnění předem specifikovaných cílů a naopak může bohužel dojít k nežádanému efektu na některých ze zaměstnanců. Komunikace je důležitá již v období přípravy.

Teambuilding

Obrázek č. 1: Teambuilding

Předchozí odstavce textu postačují za účelem základního představení pojmu teambuilding. Na internetu i jiných zdrojích si můžete vyhledat další zajímavé informace a dočíst se např. o zásadách dobrovolnosti, návaznosti, určení vstupů a cílů a v neposlední řadě též o zásadě přiměřenosti. Společně se již konečně podíváme, jakým způsobem nahlížíme na podobné akce v rámci CZM.

Teambuilding v CZM

V CZM považujeme zdravého týmového ducha za důležitý aspekt spolupráce pracovního kolektivu. Jak se můžete dočíst i níže z komentáře našeho developera Romana Lanského, teambuildingy rozdělujeme do tří základních kategorií:

  • Náhodné: Chmurná nálada v týmu? Zajímavý sportovní zápas? Chuť na jedno, dvě orosená? Stačí zvolat „Pivo?“ anebo napsat email s bližšími informacemi. Skupinka ochotných kolegů se většinou najde. Některé akce jsou naprosto neorganizované, prostě a jednoduše se „zvedneme a jdeme“. U jiných akcí je potřeba jistá příprava.
  • PIVA (Pravidelné Informativní Vyhodnocení Aktivity) CZM: Tato akce se koná až na výjimky pravidelně jednou za dva týdny. Obvykle zvolíme nějakou hospodu, kde diskutujeme nad pracovními/osobními zážitky nejen z posledních čtrnácti dní. Občas se i sportovně vyžijeme. Někdy se jedná o rozlučku s odcházejícím kolegou.
  • Hlavní: Nezapomenutelné akce – chata Hlavice, vánoční večírek! V prvním případě se jedná o několikadenní záležitost, kterou organizuje vedoucí CZM pan proděkan Kočí jednou za rok v Hlavici. Druhý případ se liší rok od roku, ale základy jsou vždy stejné. Propojit uvažování lidí přes body zájmu a nabít se energií do nového roku.

Dříve jste se na našem blogu mohli setkat s několika články z mé dílny, jež informovaly o podmnožině zajímavých teambuildingových akcí, kterých jsme se v rámci CZM zúčastnili. Pro připomenutí přikládám seznam některých z nich:

Názory kolegů

Jak je v některých mých příspěvcích dobrým zvykem, zapojil jsem do jejich obsahu názory a úvahy od mých kolegů z týmu, kterým jsem položil jednoduchou otázku: Co si vybavíte, pokud se řekne teambuilding? V následujících odstavcích se dozvíte jejich odpovědi, které aspoň částečně ukazují, že dobře postavený teambuilding nejsou pouze vyhozené peníze.

    Václav Cajthaml
„Teambuilding je úžasná příležitost poznat své kolegy a vedoucí i v jiném nežli pracovním prostředí a neformálně se dozvědět něco zajímavého o jejich osobním životě a zájmech. Zároveň je to ideální možnost pro nové lidi k bezbolestnému začlenění do kolektivu. Zažil jsem relativně širokou paletu aktivit hospodou počínaje, lasergamem či bowlingem pokračuje, až několikadenní chatou konče. Pokaždé jsem si odnesl výborné zážitky, nad kterými jsme se později s kolegy opakovaně zasmáli.“

     Roman Lanský
„Těžký den v práci? Těžký den ve škole? Těžký den v životě? Tak přesně od toho tu je jeden z pravidelných i nepravidelných teambuildingů CZM. Ať se jedná o akce menší a vzniklé spontánně po práci zvoláním hesla „Pivo?“, akce PIVA CZM (Pravidelná informativní vyhodnocení aktivity) nebo skutečné teambuildingy jako vánoční večírek a CZM chata, vždy si můžete být jistí jednou věcí – jakkoliv je vaše současná životní situace zapeklitá, kolegové se zaručeně a bez skrupulí zvládnou pobavit na váš účet. Bez ohledu na to, jestli se vám zrovna daří nebo nedaří, jestli pijete málo či hodně, jestli jíte příliš či nic, jestli jste kluk či holka, jestli patříte mezi skvělé developery, mrzké analytiky či prašivé projekťáky, tým bude vždy připraven dělat si z vás legraci. Možná si teď říkáte – k čemu mi v tak trudnou dobu poslouží, že se mi ještě někdo bude smát? Ale pak si uvědomíte, že máte partu lidí, kteří se deštěm i bouří, sněhem i větrem, žárem i zimou vlečou do podivných podniků, do všech konců republiky, protože ty společné chvíle mají rádi. Když se pak přistihnete, jak si spolu s ostatními také z někoho utahujete, jelikož nikdo není ušetřen, tak víte, že přesně na tohle jste se po tom těžkém dni těšili.“

       Adam Klíma
„Proč si osobně myslím, že teambuildingy jsou důležitou součástí kultury na pracovišti? Dříve či později nastávají okamžiky, kdy se s kolegy nejste schopen/schopna v něčem shodnout. Obvykle je řešením, že pravdu má šéf, anebo kdokoliv, kdo má na pracovišti vyšší postavení. Výskyt těchto situací může způsobit, že i v dobrém kolektivu může vznikat nevraživost mezi některými jeho členy. A tady si myslím, že řešením je teambuilding. Po společném sportování a zábavě všemožného druhu se nakonec vždy ukáže, že lidé, s nimiž pracujete, jsou fajn a práce není středem vesmíru. No a to je asi vše. Teď si jenom říkám: Už bychom zase měli udělat teambuilding.“

Závěr

Souhlasím s Adamem, a proto se již v příštím týdnu dočkáte na našem blogu krátkého článku o vánočním večírku, kterého se již tento pátek zúčastní většina členů z CZM. V současné chvíli nebudu předbíhat, ale očekávám, že si nastávající stmelovací akci opět užijeme plnými doušky a naladíme se správným způsobem na pracovní i školní činnosti v příštím kalendářním roce.

V dnešním článku jsem popsal termín teambuilding ze tří úhlů pohledu – nejdříve jsem se zaměřil na krátký obecný výklad, následně jsem připomněl, jakým způsobem nahlížíme na teambuilding v CZM, na závěr jsem přidal postřehy od trojice kolegů z týmu. Zažili jste již sami nějaký teambuilding? Co bylo jeho náplní? Jakým způsobem probíhal a splnil svůj cíl?

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *