Načítám...
Nabídky stáží

Stáž v CZM 2 – Tomáš Malinkovič – head BPM developer

Jestliže už jste zaznamenali náš seriál o zkušenostech stážistů našeho centra, určitě jste nepřehlédli zkušenosti Terezy Janoutové nejenom při práci procesního analytika. Naše centrum však není jen o analýze a řízení, ale také o vývoji, a proto jsem byl jako vedoucí týmu BPM developerů požádán, abych představil svůj pohled na fungování CZM a přednesl Vám své zkušenosti s vedením vlastního týmu.

Začátek

Na jaře 2013 jsem začal pracovat v Centru znalostního managementu jako nový stážista v týmu vývojářů. Rozhlížel jsem se v novém prostředí a v novém týmu lidí. Začal jsem se dozvídat, že existuje procesní řízení a že velké firmy řeší elektronizaci firemních procesů. V tu dobu mě vůbec nenapadlo, že o téměř rok a půl později budu tento tým lidí vést.

Specifika práce v CZM

Tým v našem centru naráží na určitá specifika, která se v komerční praxi neobjevují. Největší specifikum je to, že jsme všichni studenti vysoké školy převážně v magisterské etapě. Skloubit práci se studiem je velmi obtížné, ne však nemožné. V čem tkví ono tajemství úspěchu? V lidech. Náš tým funguje proto, že všichni členové smýšlejí podobně a že sdílejí klíčové hodnoty jako sebeorganizace, time management a nadšení pro dotažení práce do konce. Ne vždy vše funguje jako po másle, ale zatím jsme pokaždé dosáhli kompromisu, který byl akceptovatelný pro obě strany.

Práce vedoucího týmu

Image Credit: lumaxart

Vedení týmu spočívá především v práci s lidmi. Čím více stoupá člověk v hierarchii jakékoliv organizace, tím více se součástí jeho pracovní agendy stává účast na jednáních, vedení interních schůzek, vytváření dokumentů, kontrola stavu projektů a jiná další úřednická práce. K vlastní činnosti se dostává až po dokončení těchto organizačních úkolů. Ze začátku, když jsem se do vedoucí pozice dostal, to byl trochu šok, když jsem viděl, o kolik času se zvětšilo řešení organizačních věcí od vlastního programování. Mimo jiné musí vedoucí týmu řešit problémy jak na úrovni týmové spolupráce, tak na úrovni konzultace k řešeným úkolům. Očekává se, že vedoucí týmu najde průchozí řešení.

Do činnosti vedoucího týmu by dle mého názoru mělo patřit také rozvoj ostatních členů. V komerční praxi se tak děje pouze velmi zřídka a vedoucí týmu se spolu s nově nabytou mocí staví více do role šéfa než do role lídra. Přibližně jednou za 3 měsíce si se členy týmu sednu a ptám se jich, jak hodnotí uplynulé období. Po zhodnocení se dotazuji, zda jsou spokojeni se směrem, kterým se jejich stáž ubírá a zda nechtějí zkusit něco nového. Málokdo na začátku stáže ví, čím se chce skutečně zabývat. Součástí zhodnocení je také zpětná vazba na vedení týmu. Jako vedoucí týmu se také starám o rozvoj platformy IBM Business Process Manager. Na příslušné platformě dodáváme naše projekty z oblasti elektronizace procesů.

Jaké to tedy je vést tým? Náročné po všech směrech. Navzdory své introvertní povaze jsem se postupem času dostal do stavu, kdy si moc nedovedu představit, že bych chtěl fungovat jinak. Nejlepším způsobem, jak se zbavit slabých stránek, je jejich změna na silné stránky. Příhodně k datu vydání tohoto článku vedu tým vývojářů v našem centru již jeden rok.

Přidejte se

Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu, přihlaste se na vypsané pozice BPM Developer nebo Projektový manažer v IT. Více informací se dozvíte na našem webu.

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *