Načítám...
Projektové řízení

Časové plánování při projektovém řízení (4. díl) – SÍŤOVÁ ANALÝZA

Murphyho zákon: „Kterýkoliv problém je možno vyřešit, je-li k dispozici dostatek času a peněz. Dostatek času a peněz není k dispozici nikdy.“

V dnešním již čtvrtém díle miniseriálu o časovém plánování při projektovém řízení seznámím čtenáře s termínem síťová analýza, který úzce souvisí s kritickou cestou a síťovým grafem, jež byly obsahem předcházejícího dílu. Síťová analýza pracuje zvláště v grafickém režimu a patří k nejdůležitějším nástrojům projektového řízení, neboť se používá pro řízení, plánování, kontrolu a optimalizaci návazných činností projektu.

Existují dvě základní metody síťové analýzy:

  • CPM (Critical Path Method) – deterministická metoda kritické cesty je matematickým postupem, za jehož hlavní poslání je považováno stanovení doby trvání projektu a vyhledání činností, u nichž by prodloužení doby trvání znamenalo prodloužení doby trvání celého projektu (tzv. nalezení kritické cesty). Na rozdíl od níže popisované metody PERT kalkuluje pouze s jedním odhadem doby trvání činnosti, a proto se užívá především u přímočarých projektů, kde vycházíme z předchozích zkušeností či znalostí podobných projektů. Uzel reprezentující skutečnou činnost obsahuje dle typu CPM rozmanité množství údajů, proto se nebudeme zabývat konkrétním algoritmem. Níže se můžeme podívat na variantu tvaru jednoho uzlu v síti (viz obrázek 1).
Obrázek 1: Ukázka činnosti v CPM
Obrázek 1: Ukázka činnosti v CPM
  • PERT (Program Evaluation and Review Technique) – zobecnění a modifikace metody kritické cesty, které slouží pro výpočet nejpravděpodobnější doby trvání dané činnosti projektu. Využívá se zejména u složitějších projektů se stochastickou povahou, kdy jednoznačné odhady termínů jsou nahrazeny středními hodnotami náhodných veličin. Z popisu vyplývá, že výsledek je obvykle přesnější než v případě metody kritické cesty, ale postup k němu vedoucí je složitější. Zjednodušeně se předpokládá znalost tří odhadů (optimistického t0, pesimistického tp a normálního tn), s jejichž pomocí lze spočítat dvě základní charakteristiky:

Pro zajímavost není na škodu dodat, že mezi další (méně využívané) zástupce metod síťové analýzy patří MPM (Metra Potential Method), CCM (Critical Chain Method), GERT (Graphical Evaluation and Review Technique), Q-GERT (Queues GERT) či VERT (Venture Evaluation and Review Technique), které nenacházejí uplatnění pouze v projektovém řízení, ale rovněž např. v logistice, stavebnictví a dopravě. Síťová analýza je v posledních letech nahrazována technikami Ganttova grafu, o kterém se zmíním v dalším pokračování miniseriálu.

Best practice: „Nejlepším možným způsobem pro důkladné zažití a správné pochopení zmíněných metod je nastudování a vypočítání vzorových/cvičných příkladů, kterých objevíme na internetu nepřeberné množství. Jak to tak obvykle bývá, některé aspekty si můžeme osvojit prostým počítáním, jiné vyžadují hlubší pochopení základů a získání určité dávky zkušeností z reálných projektů. Prvním krokem může být využití služeb oblíbeného vyhledávače.“

Lukáš Cimpl

Podělte se s ostatními
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *